Persondata

Persondatapolitik


Dataansvarlig:  Jørgen Madsen, Fåborgvej 85, 6818 Årre. Tel.: 40457758, mail: vin@onkeljorgen.dk


Indsamling og behandling af personoplysninger:

Vi behandler kontaktoplysninger (navn, mailadresse, adresse, telefonnr.) samt oplysninger om salg og køb af vin for kunder og leverandører.

Der indhentes eller videregives ikke oplysninger fra/til trediepart - alle oplysninger fås direkte fra kunder og leverandører og overgives ikke til andre.

Vi bruger ikke cookies på hjemmesiden

Der indhentes ikke oplysninger om personer under 18 år.


Formål med behandling af personoplysninger:

Lovkrav (skat m.v.)

Berettigede/legitime interesser (interesseafvejningsreglen): udsendelse af nyhedsmails (efter samtykke), invitation til vinsmagninger o.l., hukommelseshjælp, så vi kan fortælle dig, hvad du købte sidst, hvis du skulle have glemt det


Samtykke:

Vi indhenter samtykke, hvor det er et lovkrav for anvendelsen af persondata

Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage


Opbevaring og sletning af oplysninger:

Oplysninger om køb og salg af vin gemmes i 5 år og destrueres derefter

Kontaktoplysninger destrueres, hvis der ikke har været køb/salg i 5 år

Oplysningerne opbevares utilgængeligt for uvedkommende


Dine rettigheder:

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger og behandling og berigtigelse af dine data, og du kan få dem udleveret i kopi

Du kan forlange databehandling begrænset og dine data slettet, hvis opbevaring af dem ikke er et lovkrav

Du har ret til at gøre indsigelse og klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet