Persondata

Onkel Jørgens Vinhandel

                                - gode vine til hyggestunder

Persondatapolitik


Dataansvarlig:  Jørgen Madsen, Fåborgvej 85, 6818 Årre. Tel.: 40457758, mail: vin@onkeljorgen.dk


Indsamling og behandling af personoplysninger:

 • Vi behandler kontaktoplysninger (navn, mailadresse, adresse, telefonnr.) samt oplysninger om salg og køb af vin for kunder og leverandører.
 • Der indhentes eller videregives ikke oplysninger fra/til trediepart - alle oplysninger fås direkte fra kunder og leverandører og overgives ikke til andre.
 • Vi bruger ikke cookies på hjemmesiden
 • Der indhentes ikke oplysninger om personer under 18 år.


Formål med behandling af personoplysninger:

 • Lovkrav (skat m.v.)
 • Berettigede/legitime interesser (interesseafvejningsreglen): udsendelse af nyhedsmails (efter samtykke), invitation til vinsmagninger o.l., hukommelseshjælp, så vi kan fortælle dig, hvad du købte sidst, hvis du skulle have glemt det


Samtykke:

 • Vi indhenter samtykke, hvor det er et lovkrav for anvendelsen af persondata
 • Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage


Opbevaring og sletning af oplysninger:

 • Oplysninger om køb og salg af vin gemmes i 5 år og destrueres derefter
 • Kontaktoplysninger destrueres, hvis der ikke har været køb/salg i 5 år
 • Oplysningerne opbevares utilgængeligt for uvedkommende


Dine rettigheder:

 • Du har ret til indsigt i dine personoplysninger og behandling og berigtigelse af dine data, og du kan få dem udleveret i kopi
 • Du kan forlange databehandling begrænset og dine data slettet, hvis opbevaring af dem ikke er et lovkrav
 • Du har ret til at gøre indsigelse og klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Onkel Jørgens Vinhandel

Fåborgvej 85, Fåborg, 6818 Årre

Tlf. Onkel Jørgen: 40457758, Tlf. Onkel Henry: 61314013

Mail: vin@onkeljorgen.dk

CVR-nr.: 31836867

mobile pay: 98778

bank reg nr.:. 7637

konto nr.: 2034967